ชาวบ้านตบแต่งรถขบวนแห่กระทงรับวันลอยกระทง(ยี่เป็ง) กว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

บรรยากาศการตบแต่งรถขบวนกระทง ที่จะนำไปเข้าแห่ร่วมขบวน ประกวด งานเทศกาล วันลอยกระทง หรือ ยี่เป็ง โดยชาวบ้าน ทั้งในเขตอำเภอเมืองพะเยาและต่างเขตอำเภอ ได้ร่วมกัน ทำการตบแต่ง รถขบวนแห่กระทง กันอย่างเร่งรีบ เพื่อให้รถขบวนกระทงของ แต่ละชุมชน ตำบล ของตัวเอง ให้สวยงาม เพื่อนำไปแสดงโชว์ ร่วมขบวนแห่ ของแต่ละพื้นที่ ที่จัดให้มีการ ประกวด ขบวนแห่ งานเทศกาลวันลอยกระทง ตั้งแต่คืนวันที่ 10-11 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ในแต่ละชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ได้มีชาวบ้าน ต่างได้ช่วยกัน ทำการประดิษฐ์และตบแต่ง รถขบวนแห่กระทง กันอย่าง สวยงาม โดย มีรูปร่าง ลักษณะ ที่แตกต่างกันไป เช่นรถขบวน ดอกบัวบาน โคมไฟ นกยูง พญานาค เรือสุพรรณหงส์ และอื่นๆ ซึ่ง มีการประดับประดา ด้วยลวดลาย สีสัน ต่างๆ รวมทั้ง ประดับด้วยแสงไฟ ที่มีสีสัน ต่างๆ ของรถขบวนแห่ อย่างสวยงาม ตระการตาเพื่อ เตรียมรถ ขบวนแห่กระทงเข้าร่วมขบวนแห่ในคืน วันที่ 10-11 พฤศจิกายนซึ่งเป็นเทศกาลวันลอยกระทงหรืองานยี่เป็งสำหรับจังหวัดพะเยา ทางเทศบาลเมืองพะเยา ได้จัดเทศกาลวันลอยกระทง(ยี่เป็ง)กว๊านพเยา เริ่มวันที่ 10-11 พฤศจิกายนโดยวันที่ 10 จะมีการประกวดกระทงเล็ก และคืนวันที่ 11 จะมีการประกวดขบวนรถแห่กระทงใหญ่โดยจะมีรถขบวนกระทง ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลและชุมชนนอกเขตเทศบาล เข้าร่วม ประกวดรถขบวนแห่ กระทง กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางเทศบาลเมืองพะเยาได้มีการประดับประดาโคมไฟหลอดไฟ ด้วยสีสันต่างๆ ห้อยติดไว้ ตามแนวถนนริมกว๊านพะเยา อย่างสวยงาม ไว้ด้วยเช่นกัน ก่อนจะถึงวันลอยกระทง


แชร์ข่าวพะเยา