“ตากเกมส์” จังหวัดพะเยา ทำเหรียญรางวัลเพิ่มอีก 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 9 เหรียญ จาก 5 ชนิดกีฬา

แชร์ข่าวพะเยา

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36

 จังหวัดพะเยาทำเหรียญเพิ่มจาก กรีฑา 2 เหรียญทอง กระโดดสูงหญิง/ทุ่มน้ำหนักหญิง 2 เหรียญเงิน เดิน 10,000 เมตรชาย/5,000 เมตรหญิง และ 2 เหรียญทองแดง เขย่งเก้ากระโดดชาย/วิบาก 2,000 เมตรหญิง เทควันโด 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้

วู้ดบอล 1 เหรียญทอง ประเภทนับจำนวนการตี ทีมหญิง

 แฮนด์บอล (ในร่ม) 1 เหรียญเงิน ทีมชาย 1 เหรียญทองแดง ทีมหญิง

ยูโด 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

รวม 5 วัน ได้ 12 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง รวม 39 เหรียญ
แชร์ข่าวพะเยา