เจิมป้ายชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

กำนัน ต.จำป่าหวาย  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้สูงอายุ  ทำพิธีเจิมป้าย ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ.บ้านร่องเข็ม ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม2564  เวลา 7.00น.  นายสมเกียรติ อุปเสน กำนัน ต.จำป่าหวาย พร้อม สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยฯ และกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่6 บ้านร่องเข็ม ได้ ทำพิธีนิมนต์พระมาเจิมป้ายเป็นศิริมงคล ให้แก่ชมรมฯ ณ. ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ.บ้านร่องเข็ม ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา