กลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าซางรวมกลุ่มจักสาน ร้อยมาลัย ขายสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

      กลุ่มผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดดอนตัน ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผู้สูงอายุ ทำการผลิตไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว เครื่องจักสานหลากหลายรวมทั้งร้อยมาลัย ออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

      ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า และไม้กวาดทางมะพร้าว ตลอดจนเครื่องจักสานหลากหลาย ที่มีรูปแบบสวยงาม รวมทั้งมาลัยดอกไม้สดรูปแบบต่าง เป็นผลงานของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลป่าซาง  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่รวมตัวกันบริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุวัดดอนตัน หมู่ที่  8ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ เพื่อทำการผลิตไม้กวาดดอกหญ้า  ไม้กวาดทางมะพร้าว ตลอดจนเครื่องจักสานหลากหลาย ที่มีรูปแบบสวยงาม รวมทั้งพวงมาลัยดอกไม้สดรูปแบบต่าง  ที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในพื้นถิ่น  โดยกลุ่มผู้สูงอายุได้ร่วมกันทำขึ้นและนำออกจำหน่าย จนถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอและจังหวัด  ที่สามารถออกจำหน่ายและเป็นการสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีกับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่

    โดยนางพรรณิภา จินดา แกนนำกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุวัดดอนตัน ระบุว่า ทางกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยมีการเรียนรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ทั้งไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ตลอดจนถึงเครื่องจักสานหลากหลาย และการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุก็ได้ร่วมกันทำอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นถือเป็นการนำเอาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาร่วมกันถ่ายทอด และถือเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถนำออกจำหน่ายเป็นรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดียิ่ง


แชร์ข่าวพะเยา