ผู้ว่าฯพะเยา ตรวจเยี่ยมด่านวันจันทร์ หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด – 19

แชร์ข่าวพะเยา

      ผู้ว่าฯพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมด่านวันจันทร์ และมอบธงชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด – 19 

      วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา  นางประภากร  อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายอำเภอเมืองพะเยา ตรวจเยี่ยมด่านวันจันทร์ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่บ้านสันป่าม่วง ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานในพิธี มอบธงชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด – 19  นำกล่าวคำปฏิญาณตนเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด – 19”  และมอบหมวกนิรภัย ที่ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านสันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา

      ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดพะเยา ได้กำหนดนโยบาย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริ บ้าน – วัด – โรงเรียน หรือ “บวร” เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเร่งด่วน ที่จะต้องผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ถือเป็น “รัฐบาลของหมู่บ้าน ฐานรากของแผ่นดิน”ซึ่งการจัดตั้ง “ด่านวันจันทร์” ของคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในอีกมิติหนึ่ง ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิ การตักเตือนให้คำแนะนำแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย   การตรวจแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อสู้ภัยโควิด – 19 แก่ประชาชน  การตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย และนับตั้งแต่การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันคณะกรรมการหมู่บ้านของตำบลสันป่าม่วงทั้ง 8 หมู่บ้าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกับภาคส่วนราชการ และเทศบาลตำบลสันป่าม่วง ทำการรณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาด การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในหมู่บ้านและตำบลของตนเอง อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง จนสามารถป้องกันปลอดผู้ติดเชื้อภายในหมู่บ้าน  ตำบล จึงถือเป็น “ชุมเข้มแข็ง หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด – 19″ทั้งตำบล และเป็น 1 ใน 5 ตำบล ปลอดโควิด – 19 ของจังหวัดพะเยา.


แชร์ข่าวพะเยา