“ตากเกมส์” นักกีฬาจังหวัดพะเยาทำเหรียญรางวัลเพิ่มอีก 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

แชร์ข่าวพะเยา

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” นักกีฬาจังหวัดพะเยาทำเหรียญรางวัลเพิ่มอีก 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 3 เหรียญ จากกีฬาจักรยานประเภท BMX บุคคลชาย (ส่ง 3 คน กวาดเหรียญมา 3 เหรียญ) สำหรับกีฬาชนิดอื่นๆอยู่ระหว่างการแข่งขัน รวม 6 วัน ได้ 13 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง รวม 42 เหรียญ


แชร์ข่าวพะเยา