โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคน้ำดื่ม

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รับมอบบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค จาก พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19


แชร์ข่าวพะเยา