สาธารณสุขจังหวัดพะเยาติดตามความพร้อมและให้กำลังใจบุคลากรและเจ้าหน้าที่

แชร์ข่าวพะเยา

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมติดตามความพร้อมและให้กำลังใจบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อม ศูนย์พักคอยเพื่อสังเกตอาการและส่งต่อ ( Community Isolation : CI ) ระดับอำเภอแห่งแรกของอำเภอจุน พร้อมเปิดรับผู้ป่วยโควิด19

ที่อาคารเล็กที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมติดตามความพร้อมและให้กำลังใจบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อม ศูนย์พักคอยเพื่อสังเกตอาการและส่งต่อ ( Community Isolation : CI ) ก่อนรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ผ่านศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน โดยมี นายแพทย์สุกิจ  ทิพทิพากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุน พร้อมด้วย นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์ สาธารณสุขอำเภอจุนและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ซึ่งศูนย์พักคอยฯแห่งนี้ พร้อมเปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เข้าดูแลระหว่างรอการรักษาและส่งต่อแล้วในวันนี้  สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 30 เตียง ขณะนี้รับผู้ป่วยเข้ารับการดูแลในศูนย์ฯ จำนวน 8 ราย นอกจากนี้ทางอำเภอจุนได้เตรียมอาคารหอประชุมและอาคาร อสม. บริเวณที่ว่าการอำเภอจุน เป็นศูนย์พักคอยระดับอำเภอ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด19 ได้ทั้งสิ้น 150 เตียง


แชร์ข่าวพะเยา