เร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด19ให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมร้อยละ 20.75

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมเสริมพลังบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข ณ จุดให้บริการวัคซีนโควิด19 เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา โดยมี นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ และ นายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ในนามจิตอาสาพระราชทาน ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี  กลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง จากข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการฉีดไปแล้ว 54,842 โดส โดยแยกเป็น เข็มที่ 1 41,691 ราย ครบ 2 เข็ม 13,151 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดพะเยาในสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด19 ทุกอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 5,038 โดส ตามคิวนัดหมายที่ได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยบริการแต่ละแห่ง

ทั้งนี้จังหวัดพะเยา ได้เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนโควิด 19 และตรวจสอบวันนัดหมายฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ผ่านเว็บไซต์ http://www.xn--b3c4anq3edl4i.com/   จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านในจังหวัดพะเยาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปลงทะเบียนจองคิววัคซีนผ่านเว็ปไซต์นี้ได้อย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา