เทศบาลแม่ปืม ร่วมโครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจ

แชร์ข่าวพะเยา

     เทศบาลแม่ปืม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจ ณ. หมู่บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ 8 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม นายอำนวย กีพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม  นายปนิพันธ์ หมั่นไร่ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ปืมและ ว่าที่ร้อยเอกนพรัตต์  เรือนมูล เข้าร่วมโครงการ “ปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจ” ในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน จัดทำโครงการด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาและกองทุนหมู่บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ 8 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา