สหกรณ์ จ.พะเยา มอบผลไม้น้ำดื่มแก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา มอบผลไม้น้ำดื่มแก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันที่ 3 สิงหาคม 2564  นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 5 (อำเภอเชียงคำ – ภูซาง )พร้อมด้วยทีมงาน และสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้านจำกัด นำมังคุด จำนวน 30 กิโลกรัม และน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค มอบ ให้แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อำเภอเชียงคำ  (Community Isolation) โดยนายวิรุฬห์  สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นผู้รับมอบ  ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา