ประสบกับสภาวะภัยแล้งนาข้าวหลายพันไร่ตำบลลอเสียหายหนักวอนรัฐช่วยเหลือ

แชร์ข่าวพะเยา

      นาข้าวหลายหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา หลายพันไร่ได้รับความเสียหายหนัก หลังประสบกับสภาวะภัยแล้ง  จนส่งผล ได้รับความเสียหายยืนต้นแห้งเหี่ยวตาย ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ระบุว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงดังกล่าว ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่เลยตั้งแต่จำความได้ เนื่องจากพื้นที่นาข้าวทุ่งลอ ถือเป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของจังหวัดซึ่งในปีนี้ได้รับความเสียหายหนัก และไม่ได้ผลผลิตแม้แต่น้อย วอนรัฐช่วยเหลือ
        เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,4,8,9,12  ตำบลลอ  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวนมาก ต้องออกมาทำการร้องขอความช่วยเหลือกับทางราชการ หลังได้รับผลผกระทบและเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งจนส่งผลให้นาข้าวหลายพันไร่ ที่ตั้งท้องและออกรวงยืนต้นแห้งเหี่ยวตาย จนไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และได้รับความเสียหายทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่ จนทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งในขณะนี้นาข้าวแทบทั้งหมดได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง

      ซึ่งนางบัวจันทร์ กันละพวก อายุ 58 ปี เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำลอ อำเภอจุน กล่าวว่า ตนเองทำนาดังกล่าวเป็นเนื้อที่ 30 กว่าไร่ ซึ่งหลังจากที่ประสบกับภาวะภัยแล้งฝนไม่ตกลงมาในพื้นที่เลย ตั้งแต่ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้นาข้าวของตนเองเกิดการแห้งเหี่ยวตายเสียหายทั้งหมด จนไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยแม้แต่น้อย ซึ่งในปีที่ผ่านมา ตนเองทำนาสามารถสร้างรายได้เป็นเงินกว่า 180,000 บาท แต่ปีนี้ไม่ได้เลยสักบาท และไม่รู้จะหาเงินจากไหนมาใช้หนี้ให้กับ ธกส.แม้กระทั่งดอกเบี้ยก็ไม่รู้จะหามาจากไหน จึงอยากเรียกร้องรัฐบาลเข้าทำการช่วยเหลือเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนัก ขณะที่นายพิษณุกร จันธิมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ระบุว่า สถานการณ์ภัยแล้งดังกล่าว ถือว่าหนักมากในพื้นที่นาข้าวหลายพันไร่ ของตำบลลอ ได้รับความเสียหายแห้งเหี่ยวตายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่ เนื่องจากฝนไม่ตกลงมาเลยในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ก่อนหน้านั้นเกษตรกรได้ทำการทำนาไปรอบหนึ่งแล้ว แต่ก็เกิดภัยแล้งขึ้น ได้รับความเสียหายแล้วรอบหนึ่ง เกษตรกรต้องทำการไถพรวนทิ้งทั้งหมด พอมาในเดือนสิงหาคม ได้มีฝนตกลงมาเกษตรกรก็ได้ทำนาอีกรอบ จนมาถึงขณะนี้เป็นระยะเวลากว่า 3 เดือนก็ไม่มีฝนตกลงมาอีกเลย จึงส่งผลให้นาข้าวแห้งเหี่ยวตายเสียหายทั้งหมด จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าทำการช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องชดเชย การชำระหนี้กับทาง ธกส.ที่ต้องลดต้นและดอกเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย เนื่องจากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้ดังกล่าว ซึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรจะเป็นผลผลดี กว่าการที่นำเงินไปช่วยเหลือแบบ ชิมช็อบใช้ เพราะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ใช้โทรศัพท์เก่งๆเกษตรกรอย่างพวกเราไม่สามารถที่จะได้สิทธิ์ช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวได้ สำหรับพื้นที่นาข้าวบริเวณทุ่งลอ ถือว่า เป็นแหล่งผลิตข้าวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยา และเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพที่สำคัญ และทุกปีที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่บริเวณนี้ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ออกจำหน่ายและเป็นที่ต้องการของตลาด แต่ในปีนี้ประสบกับสถานการณ์ภัยแล้งจนส่งผลให้นาข้าวเสียหายหนัก อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่


แชร์ข่าวพะเยา