เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมอบสมุนไพรป้องกันภัยโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรม อบสมุนไพรไทยต้านภัย โควิด-19 ตามวิถีภูมิปัญญาไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้สมุนไพรไทย สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้สมุนไพรลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล็งเห็นความสำคัญของสมุนไพรที่นำมาป้องกันและรักษาโรคได้

     สมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา ต่างเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อบสมุนไพรไทยต้านภัย โควิด-19 ตามวิถีภูมิปัญญาไทย ที่ทางศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพะเยา โดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองพะเยา ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพร ที่เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานนับ 1000 ปี นำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้นหรือรักษาพยาบาลบรรเทาอาการเจ็บป่วย โดยใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 สมุนไพรไทยนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นของโรคภัยดังกล่าว ดังนั้นทางเทศบาลเมืองพะเยา จึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อเป็นการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้สมุนไพรไทยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประยุกต์ใช้สมุนไพรลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 ตลอดจนถึงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล็งเห็นความสำคัญของสมุนไพรไทยที่นำมาป้องกันและรักษาโรคได้

โดย ดร.สุรีพร โกมลธง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคมเทศบาลเมืองพะเยา  ระบุว่าโครงการดังกล่าวนั้นถือเป็นเพียงจุดเล็กๆจุดหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไปได้หันกลับมาใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการป้องกันรักษาโรคดังกล่าว โดยเฉพาะการอบสมุนไพรนั้นเราได้นำสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสรรพคุณหลากหลาย นำมาใช้ในการอบสมุนไพรให้กับพี่น้องประชาชน โดยสมุนไพรดังกล่าวนั้นเราได้ผ่านการศึกษาและแนะนำจากผู้รู้รวมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนโบราณของไทย และนำมาให้บริการกับประชาชนโดยใน ทุกวันพฤหัส เราก็จะมีการดำเนินการอบสมุนไพรดังกล่าว ให้กับชาวบ้าน โดยสามารถที่จะรองรับได้วันละ 40 รายเพื่อเป็นการในการที่จะเสริมภูมิคุ้มกันของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 นี้ ซึ่งทางเทศบาลเมืองพะเยาจะดำเนินโครงการไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564 นี้


แชร์ข่าวพะเยา