จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่มีคิวในพะเยาชนะ คิวที่ 701-2000 ที่ประสงค์รับวัคซีน

แชร์ข่าวพะเยา

        นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมติดตามให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 จังหวัดพะเยา ณ จุดให้บริการของโรงพยาบาลพะเยา ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดพะเยา และคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข็มที่ 1 จำนวน 868 ราย เพื่อฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่มีคิวในพะเยาชนะ คิวที่ 701-2000 ที่ประสงค์รับวัคซีน ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอายุไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100% “ รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา