จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้กับกลุ่ม อสม เจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ประสงค์รับวัคซีน

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข็มที่ 2 ที่ประสงค์รับวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 610 ราย เพื่อฉีดให้กับกลุ่ม อสม และเจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ที่ประสงค์รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด.. ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้ 100% ..รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา