จ.พะเยา ติดตามศูนย์พักคอยผู้ป่วยที่มีอาการดีแล้ว

แชร์ข่าวพะเยา

         ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา รองรับผู้ป่วยโควิด 19 สีเขียว ขาลงและมีอาการดีขึ้น เพื่อรอส่งตัวกลับบ้าน ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่เพิ่ม 1 ราย รับผู้ป่วยจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นจำนวน 43 ราย โดยมียอดสะสมผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัด 214 ราย ผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น 816 รายรวมผู้ป่วยสะสม 1030 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย

วันที่  6 สิงหาคม2564  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายเทวา  ปัญญาบุญ   ปลัดจังหวัดพะเยา  หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ  CI : COMMUNITY  ISOLOTION  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา  พร้อมทั้งได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีพระครูศรีวรพินิจ  รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมแถลง   โดย ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ  CI :  COMMUNITY  ISOLOTION  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา  เป็นศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการดีแล้ว หลังจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว  เพื่อรอส่งตัว กลับบ้าน หรือเรียกว่าผู้ป่วยขาลง สีเขียว โดยศนยูแห่งนี้สามารถรองรับได้ 160 เตียง  

             นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  กล่าวว่า  นอกจากศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ มจร.แห่งนี้ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 160 เตียงแล้ว   จังหวัดพะเยายังมีศูนย์พักคอย มทบ.34  ซึ่งเป็นศูนย์พักคอยรับผู้ป่วยโควิด 19  เพื่อรักษาต่อ ขณะเดียวกัน  ก็ยังมีที่อำเภอเชียงคำ ที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ด้วย  ส่วนโรงพยาบาลสนาม ก็มีรองรับที่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา    โดยขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า ทางจังหวัดพะเยามีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อย่างแน่นอน รวมไปถึงขอให้มั่นใจว่า  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการดูแลศุนย์พักคอย มจร.แห่งนี้เป็นอย่างดี   ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของคุณน้ำ   และความปลอดภัยของผู้ป่วย  ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมถึงทีมแพทย์พยาบาล ที่จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง   ส่วนชาวพะเยาที่จะกลับมารักษาตัวที่จังหวัดพะเยา ตามโครงการพาคนพะเยากลับบ้าน  สามารถติดต่อผ่านศูนย์ประสานงาน รับคนพะเยากลับบ้าน โทร.054409123 , 054109124 , 054409143 , 054406153 และ 054409156 โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับสานประสานงานและอำเภอความสะดวกการเดิมทางกลับพะเยาให้  

                   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ย้ำว่า  ผู้ป่วยที่มาอยู่ที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้  จะเป็นผู้ป่วยที่รอกลับบ้าน  ที่มีการอาการดีขึ้นแล้ว  หรือที่เรียกว่าผู้ป่วยสีเขียว ขาลง  รอกลับบ้านเท่านั้น   โดยขอให้ประชาชนชาวพะเยาทุกคนดูแลตนเองให้ดีด้วย  โดยจะมีการประชาสัมพันธ์กระตุ้นโดยชุมชน “ชาวพะเยาร่วมใจต้านภัยโควิด 19”  ชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดจากผู้ติดเชื่อโควิด 19 จะมีการประกาศและมอบธงสีฟ้าให้หมู่บ้าน ตำบลที่ปลอดโควิด 19 ในจังหวัดพะเยา   ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วหลายหมู่บ้าน  ซึ่งตรงนี้เองจะทำให้แพทย์พยาบาลมีเพียงพอในการดูแลรักษาผู้ปป่วยโควิด 19 ของจังหวัดพะเยาต่อไป ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่เพิ่ม 1 ราย รับผู้ป่วยจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นจำนวน 43 ราย โดยมียอดสะสมผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัด 214 ราย ผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น 816 รายรวมผู้ป่วยสะสม 1030 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย


แชร์ข่าวพะเยา