รพ.พะเยาประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

กระทรวงสาธารณสุขประกาศ โรงพยาบาลพะเยาประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวมากกว่า 80 กิโลกรัมที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19ให้มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศาลาประชาคม จ.พะเยา วันที่ 9-11 สิงหาคม 2564เวลา 8.30 – 15.30 น


แชร์ข่าวพะเยา