รพ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ จัดส่งยาทางไปรษณีย์

แชร์ข่าวพะเยา

 ประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธาธารณสุข เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โรงพยาบาลพะเยาจึงได้เปิดช่องทาง

– การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ และ รพ.สต. ใกล้บ้าน

– การประสานงานการขอใบส่งตัว

แบบนัดล่วงหน้าผ่านระบบ”DRIVE THRU

ผ่านการติดต่อทาง LINEโดยมีขั้นตอนรับบริการถังนี้

1.สแกน QR code เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์หรือ Add id line : @887emwzy

2.กรณีขอส่งยาทางไปรษณีย์ และรับยาที่ รพ.สต.ให้ส่งข้อมูล ใบนัด เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้มาให้เจ้าหน้าที่ทางไลน์

3.กรณีขอใบส่งตัวแบบนัดล่วงหน้า

ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน ใบนัด และใบส่งตัวเดิม(ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้

(กรุณาติดต่อเข้ามาล่วงหน้าก่อนวันที่ใบส่งตัวหมดอายุ หรือก่อนยาหมดประมาณ 1 อาทิตย์)

** *หากยาหมดหรือมีอาการผิดปกติ สามารถเข้ามาพบแพทย์ตามวันนัดได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.พะเยา (Wellness Center)

ในวันและเวลาราชการ โทร. 054-409300 ต่อ 1011

E-mail : wellnessPYH@gmail.com

หรือ Add id line : @887emwzv


แชร์ข่าวพะเยา