รพ.พะเยา แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดการฉีดวัคซีนวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลพะเยา

1. ผู้ที่มีคิวในพะเยาชน: คิวที่ 2001-3000

ให้มาฉีดวัคซีนซีโนแวค เข็มที่ 1

ในวันที่ 9 ส.ค. 2564

เวลา 8.30 – 15.30 น.

2. ผู้ที่มีคิวในพะเยาชน: คิวที่ 3001-4000

ให้มาฉีดวัคซีนซีโนแวค เข็มที่ 1

ในวันที่ 10 ส.ค. 2564

เวลา 8.30 – 15.30 น.

3. ผู้ที่มีคิวในพะเยาชน: คิวที่ 4001-5000

ให้มาฉีดวัคซีนซีโนแวค เข็มที่ 1

ในวันที่ 11 ส.ค. 2564

เวลา 8.30 – 15.30 น.

ตรวจสอบรายชื่อและเวลานัดหมายได้ที่www.พะเยาชนะ.com

กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา