เทศบาล ต.บ้านต๋อม ตัดต้นไม้ป้องกันการโค่นล้มทับบ้านเรือนในชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาล ต.บ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตัดต้นไม้  เพื่อป้องกันต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือน ในพื้นที่ บ้านร่องห้า หมู่ 15 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายพนักงาน กองช่าง และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม พร้อมด้วย นายภาคภูมิ นุกูลรักษ์ นายสมมี เทือกธรรมมา นายณัฐกรณ์  ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และนายศรีจันทร์  เกษรพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการตัดต้นไม้ในพื้นที่ บ้านร่องห้า หมู่ 15  เพื่อป้องกันต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยจากลมพายุในช่วงฤดูฝน


แชร์ข่าวพะเยา