พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายปิ่นทอง  วงศ์ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 นายชัยณรงค์  แก้วจันทร์  ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 5 ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณที่อยู่อาศัยผู้ป่วยโควิดที่หายจากการป่วย ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา