หมู่บ้านปลูกน้อยหน่าขายดีสร้างกำไรงาม

     ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปลูกน้อยหน่าแทบทุกครัวเรือน เพื่อจำหน่าย สามารถสร้างรายได้ต่อปีรวมกว่า 10 ล้านบาท ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกน้อยหน่า มามากกว่า 10 ปี สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยผลผลิตน้อยหน่าในพื้นที่เป็นที่รู้จักของตลาดและมีผู้เดินทางมาหาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง

     ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ต่างนำผลผลิตน้อยหน่า ที่เขาปลูกไว้และช่วงนี้ที่ผลผลิต สามารถนำออกจำหน่ายได้แล้ว ตลอดบริเวณริมถนนสายพะเยา- ป่าแดด ในช่วงพื้นที่ของหมู่บ้าน  โดยผลผลิตน้อยหน่าของที่นี่ถือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตน้อยหน่าของจังหวัดพะเยา ที่ถือว่ามีคุณภาพและรสชาติอร่อย ซึ่งจะมีผู้คนต่างเดินทางผ่านไปมาแวะหาซื้อไปรับประทานกันอย่างต่อเนื่อง

     โดยชาวบ้านในพื้นที่ ระบุว่าในพื้นที่ของหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้านดังกล่าว ทุกครัวเรือนจะทำการปลูกน้อยหน่า แทบทุกครัวเรือน ซึ่งนางรุ่งลาวัลย์ ศรีวิชัย เจ้าของสวน  เล่าว่า ตนเอง และเพื่อนบ้านในพื้นที่จะปลูกน้อยหน่า ซึ่งจะมีน้อยหน่า ทั้งพันธ์เนื้อ พันธ์หนัง และพันธ์ก่ำ และจะปลูกโดยใช้ระบบอินทรีย์ ซึ่งจะใช้มูลวัวเป็นปุ๋ย ซึ่งจะได้น้อยหน่าที่มีรสชาติหวานหอมโดยผลผลิตจะมีผู้เดินทางมาสั่งซื้อ ทั้งแม่ค้า และคนทั่วไป ซึ่งผลผลิตปีนี้สามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี

    ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ต่างนำผลผลิตน้อยหน่า ของตนเองออกมาจำหน่ายแทบทุกบ้านตามแนวถนนสายพะเยา-ป่าแดด ในพื้นที่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จนเห็นเป็นภาพชินตาแทบทุกปีในช่วงนี้ เนื่องจากชาวบ้านที่นี่ต่างทำการปลูกน้อยหน่า แทบทุกครัวเรือนของหมู่บ้าน และจะนำออกมาจำหน่าย บริเวณหน้าบ้านของตนเอง และมักมีผู้ที่ผ่านไปมาหาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง  โดยปีนี้ผลผลิตน้อยหน่าในปีนี้ให้ผลผลิต ซึ่งจะขายในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30 บาท หากเป็นน้อยหน่าที่คัด จะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท และในช่วงนี้แต่ละวันก็จะสามารถจำหน่ายได้วันละกว่า 100 กิโลกรัม  สำหรับผลผลิตน้อยหน่าในพื้นที่อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  คาดว่าผลผลิต ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้รวมแล้วมากกว่า 10 ล้านบาท ต่อปี และผลผลิตก็จะหมดลงในช่วงปลายเดือน สิงหาคม นี้