ร้านกาแฟ ม.พะเยา ผุดไอเดีย ใช้หูหิ้วไม้ไผ่ ลดการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัย

แชร์ข่าวพะเยา

เอื้องคำคอฟฟี หนึ่งในร้านกาแฟของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่รณรงค์และใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย โดยการนำไม้ไผ่ มาทำเป็น “หูหิ้วกาแฟรักษ์โลก” จากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุบ้านแม่กาโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา หรือเรียกชื่อกลุ่มว่า “กาเจริญ” จากเวลาว่างของผู้สูงอายุ ได้มารวมกลุ่มกัน พัฒนาทักษะทางด้านหัตถกรรมเพื่อเสริมสร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการวิจัย “ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าบนฐานทุนทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา”

อาจารย์จารุวรรณ โปษยนนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “การช่วยเหลือชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในจังหวัดพะเยา ซึ่งเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนชุมชน และ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน มาสร้างมูลค่าทั้งทางด้านทักษะที่มีอยู่ในชุมชน และ การสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับผู้คนในชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ของเรามีร้านกาแฟ ที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวลล้อมอยู่แล้ว จึงเลือกที่จะใช้ “หูหิ้วกาแฟรักษ์โลก” มาใช้แทนพลาสติกในเอื้องคำคอฟฟี เพื่อพัฒนาและรณรงค์ลดการใช้พลาสติกต่อไป”

อาจารย์ปณิธาน ประมูล อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ นักวิจัยร่วมโครงการ กล่าวว่า “หูหิ้วกาแฟรักษ์โลก ได้รับการสนับสนุนและนำไปใช้ใน ร้านกาแฟเอื้องคำ ร้านกาแฟของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ อีกทั้งยังเป็นการให้ผู้สูงอายุมารวมตัวกันทำกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย”

เอื้องคำคอฟฟี หนึ่งในร้านกาแฟที่ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อน และเวลาว่างจากการทำงาน หรือ จากการเรียนของนิสิต เอื้องคำคอฟฟี ตั้งอยู่หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี รอบๆ บริเวณอ่างหลวง เปิดบริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 544 666 66 ต่อ 1444 เอื้องคำคอฟฟี มหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา