สหกรณ์ จ.พะเยา ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 4/2564

แชร์ข่าวพะเยา

     สหกรณ์ จ.พะเยา ประชุมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

   วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2564 เพื่อประมวลข้อบกพร่อง และแนะนำแนวทางในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีอัยการจังหวัดพะเยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิจารณาการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 11 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา