เทศบาล ต.บ้านต๋อม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาล ต.บ้านต๋อม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณทางเข้าป่าหินบ่อสิบสอง หมู่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณทางเข้าป่าหินบ่อสิบสอง หมู่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพระครูวิสุทธิปัญญารัตน์ เจ้าคณะตำบลบ้านต๋อม ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล


แชร์ข่าวพะเยา