พัฒนาซ่อมแซมถนน

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันป่างิ้ว หมู่ที่14 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านช่วยกันพัฒนาเทถนนทางคมนาคมสัญจร การเกษตร ณ.บ้านสันป่างิ้ว ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

     วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 นายทวีวัฒน์ อิตุพร ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อ.บ.ต. และชาวบ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสันป่างิ้ว ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ได้ร่วมกันพัฒนาเทถนนทางไปไร่บวกห้าเป็นเส้นทางสู่การเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อความสะดวกแก่การสัญจรและขนสินค้าทางการเกษตร


แชร์ข่าวพะเยา