จิตอาสาฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

    กำนันตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำจิตอาสาช่วยงานการฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด-19 ณ. ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นำโดยนายอดุลย์ อัอยหวาน กำนันตำบลบ้านต๊ำ พร้อง ทาง ทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ ได้มาทำจิตอาสา ช่วยงานการฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด-19 ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา ที่ทางอำเภอมอบหมายมาในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเรียบร้อย


แชร์ข่าวพะเยา