ม.พะเยา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แชร์ข่าวพะเยา

     วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารและบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ กองการเจ้าหน้าที่ และกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

     ในพิธีประกอบด้วย พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งล้วนอำนวยประโยชน์เกื้อกูลให้พสกนิกรมีความผาสุกร่มเย็น และประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าจวบจนปัจจุบัน


แชร์ข่าวพะเยา