โรงพยาบาลม.พะเยาร่วมปรึกษาหารือกับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้บริการรักษาพยาบาลร่วมกัน

แชร์ข่าวพะเยา

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะผู้บริหาร เดินทางมาร่วมประชุมปรึกษาและวางแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้มารับบริการร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล

จากนั้น รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ ได้มอบกล่องถอดเข็ม จำนวน 900 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาลพะเยา เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมแผนกต่าง ๆ และให้คำแนะนำแก่บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโรงพยาบาลพะเยา พร้อมให้การช่วยเหลือและให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ อีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา