โรงพยาบาลพะเยา เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

แชร์ข่าวพะเยา

แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลพะเยา เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะแพทย์สูติ – นรีเวชกรรมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 จำนวน 12 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาลพะเยาเปิดให้สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถ walk in เข้ารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน ที่แผนกฝากครรภ์ทุกวันพุธเวลา 08.00-12.00 น. เพียงนำสมุดฝากครรภ์และบัตรประชาชน มาแสดง

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป องค์การต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) รวมทั้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรได้รับวัคซีนเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง เมื่อติดเชื้อทั้งแม่และเด็กในครรภ์ โดยให้รับวัคซีนในช่วงหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์เป็นต้นไป เพื่อลดความกังวล ต่อการเกิดความพิการของทารก และเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างมากในขณะนี้ การได้รับวัคซีนถือว่ามีประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากวัคซีน โดยหญิงตั้งครรภ์ที่ฉีดวัคซีนสามารถลดการเจ็บป่วย ลดการเสียชนิด และลดโอกาสคลอดก่อนกำหนดซึ่งจะเกิดผลแทรกซ้อนระยะยาวต่อเด็ก และลดโอกาสแพร่เชื้อไปยังสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว โดยเฉพาะหากมีเด็กเล็กอยู่ด้วย “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน” รับวัคซีนแล้วยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา