PEA พะเยาประชุมชี้แจงแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยาประชุมชี้แจงแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564  นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จักการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่ใจจัดประชุมชี้แจงแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเส้นทาง

 1.สี่แยกประตูชัย

 2.สุสานประตูเหล็ก พะเยา

 3. ถนนพหลโยธิน– กว๊านพะเยา

 4. บริเวณพื้นที่ อำเภอแม่ใจ 

ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  โดยมี ผู้แทน สำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย)  และ บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมพื้นที่พะเยา เข้าร่วมประชุม


แชร์ข่าวพะเยา