จ.พะเยา เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์เสาหลักเมืองโบราณ

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่13สิงหาคม2564นายโชคดี  อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมร่วมกับส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ ภาคเอกชน และสภาประชาชนเพื่อจะดำเนินการย้ายเสาหลักเมืองเดิม ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองเก่า พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามไว้เป็นสถานที่่กราบไหว้บูชาของชาวพะเยา  คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้ออกแบบสถานที่ ที่จะย้ายเสาหลักเมืองมาตั้งให้เหมาะสมสวยงาม คาดจะใช้เงินในการปรับปรุงห้าแสนบาท โดยไม่ใช้งบของทางราชการ  แต่จะระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาชาวพะเยาร่วมกันบริจาค ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเริ่มต้นที่ หนึ่งหมื่นบาท ประธานสภาประชาชนจังหวัดพะเยา หนึ่งหมื่นบาท ผู้แทน SME พะเยาห้าพันบาท จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อย้ายและปรับปรุงภูมิทัศน์เสาหลักเมืองโบราณของจังหวัดพะเยาติดต่อบริจาคได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา