นายอำเภอเมืองพะเยา วางศิลาฤกษ์พระธาตุวัดกำแพงหิน

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุวัดกำแพงหิน ณ วัดกำแพงหิน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ร่วมต้อนรับพระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค  ติสฺสวโส) และเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุวัดกำแพงหิน ณ วัดกำแพงหิน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา