อบต.แม่นาเรือ ตรวจสอบแนวเขตการปกครองระดับตำบล

แชร์ข่าวพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวเขตการปกครองระดับตำบลการจัดทำและแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมด้วย กำนันตำบลบ้านแม่นาเรือ บ้านสาง บ้านตุ่น บ้านแม่ใส ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบแนวเขตการปกครองระดับตำบลการจัดทำและแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา โดยมี นายขวัญตระกูล หาญกล้า  ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธาน และมี ปลัดโชคชัย ธรรมสอน เข้าร่วม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน


แชร์ข่าวพะเยา