มอบผลไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่รพ.

แชร์ข่าวพะเยา

สส.วิสุทธุิ์  ไชยณรุณ จ.พะเยา เขต2 ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ชุมพร(ลูกแม่โจ้ 46)  มอบผลไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดพะเยา

สส.วิสุทธุิ์  ไชยณรุณ จ.พะเยา เขต2 ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ชุมพร(ลูกแม่โจ้ 46)  มอบผลไม้ให้กับ โรงพยาบาลอำเภอเชียงคำ  โรงพยาบาลอำเภอภูซาง โรงพยาบาลอำเภอจุน โรงพยาบาลอำเภอสนามเชียงคำ (ศูนย์พักคอย) ฯลฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จำนวนกว่า 4,000 กิโลกรัม


แชร์ข่าวพะเยา