ฝนตกหนักน้ำท่วมทะลักถนน บ้านเรือน

แชร์ข่าวพะเยา

   เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่งผลให้น้ำท่วมทะลักบริเวณถนนสายประตูกลอง เป็นระยะสูงถึง 20 เซนติเมตร รวมทั้งเข้าท่วมขังบ้านเรือนชาวบ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เนื่องจากฝนที่ตกหนักนานนับชั่วโมง และน้ำไม่สามารถระบายได้ทัน

    ฝนที่ตกอย่างหนักเป็นระยะเวลานานนับชั่วโมง ในพื้นที่บริเวณตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส่งผลให้น้ำไหลทะลักท่วมถนนบริเวณถนนประตูกลอง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ขณะที่บ้านเรือนชาวบ้านบางส่วนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ก็ได้รับความเสียหาย เนื่องจากน้ำเข้าท่วมขังภายในบริเวณบ้าน สาเหตุจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทัน และจนถึงขณะนี้ยังคงมีฝนตกลงมาโปรยปรายต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา