เตรียมศูนย์พักคอยประจำหมู่บ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

    ผู้ใหญ่บ้านร่องดู่หมู่ 10 ตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมศูนย์พักคอยประจำหมู่บ้านป้องกันโควิด-19 ณ.ผู้ใหญ่บ้านร่องดู่ หมู่ 10 ตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา

     วันที่16 สิงหาคม 2564  นางสาว จันทร์ส่อง สีสัน ผู้ใหญ่บ้านร่องดู่ หมู่ 10 ตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยาร่วมกับ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง แกนนำ อสม. เข้าร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมของศูนย์พักคอยประจำหมู่บ้านป้องกันโควิด -19


แชร์ข่าวพะเยา