ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19  ขณะนี้จังหวัดพะเยา มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ร้อยละ 19.92 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาและนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและ นายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ในนามจิตอาสาพระราชทาน

ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยาจะดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า และได้รับการนัดหมายจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนฉีดไว้ ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 61,894 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.92 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

ขณะที่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนในลำดับแรก คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงท้องอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือที่เรียกว่า กลุ่ม 608 พบว่า ในจำนวนนี้ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 12.66 ผู้มีโรคเรื้อรัง ร้อยละ 17.89 และหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 16.83 ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้จังหวัดพะเยา ได้เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนโควิด 19 และตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ www.พะเยาชนะ.com  จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านในจังหวัดพะเยาในกลุ่ม 608 ดังกล่าวข้างต้นและประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปลงทะเบียนจองคิววัคซีนผ่านเว็ปไซต์นี้ได้อย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา