รพ.เชียงคำ แจ้งการรับบริการฉีดวัคซีน โควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

   โรงพยาบาลอ.เชียงคำประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไป และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ในเขตอำเภอเชียงคำ ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลเชียงคำ ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2564 ตั้งเเต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  หมายเหตุ  เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือทำงานในหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือ ห้างร้านใน อำเภอเชียงคำเท่านั้น หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข 054-409000 ต่อ 1233 หรือ 098-5429684 (ศูนย์ประสานงานฯ โควิด-19 โรงพยาบาลเชียงคำ ตั้งเเต่เวลา 08.30-20.00 น.


แชร์ข่าวพะเยา