มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยฟ้าผ่า

แชร์ข่าวพะเยา

           วันที่ 19   สิงหาคม 2564  ที่  ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)    นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ประจำจังหวัดพะเยา  เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานช่วยเหลือครอบครัวของผู้ประสบภัยฟ้าผ่าที่เสียชีวิต ในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้กับ นางจันทร์ สมศรี ภรรยาของ นายรัง ปัญญาเผือ ที่ประสบภัยฟ้าผ่าและเสียชีวิต ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  โดยมีนางประภากร  อมรวัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัด , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี

       หลังจากที่อำเภอดอกคำใต้ ได้รายงานและขอความช่วยเหลือมายังจังหวัดพะเยา กรณีราษฎรเสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า รายของ นายรัง ปัญญาเผือ  อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่  210 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา โดยเหตุเกิดเมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 14.01น. ณ บริเวณทุ่งนาในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้  โดยทาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบสภาพข้อเท็จจริงครอบครัวผู้ประสบภัย และได้พิจารณาเห็นว่า   ครอบครัวผู้ประสบภัยดังกล่าว สมควรได้รับการช่วยเหลือ ตามประกาศมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัด ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ พ.ศ. 2564 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  จึงได้ใช้เงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีอยู่ทางจังหวัด ในจำนวน 200,000 บาท ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ให้การช่วยเหลือเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนครอบครัวผู้ประสบภัย ประกอบด้วย เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 29,700 บาท เงินสงเคราะห์กรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัว จำนวน 29,700 บาท  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,400 บาท


แชร์ข่าวพะเยา