จังหวัดพะเยา มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาลพะเยา รักษาผู้ป่วยโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีรับมอบ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier with Integrated Flow Generator) รุ่น Airvo 2 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จาก กระทรวงมหาดไทย “กองทุนคนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุข ช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด – 19” มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19 โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย นางประภากร อมรวัฒน์ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี ณ อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา