นายอำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด และพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด และพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายโชคดี  อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา