วางท่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำวางท่อระบายน้ำในพื้นที่หมู่ 9 บ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อม นายจำนงค์  สงวนใจ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร โดยวางท่อระบายน้ำในพื้นที่หมู่ 9 บ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา