ลงพื้นที่ สำรวจแหล่งน้ำท่วมขังในชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อน จากน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก ณ.บริเวณซอยข้างร้าน ศ.การยาง บ้านร่องห้า หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม  ลงพื้นสำรวจปัญหาความเดือดร้อน จากน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานหลายชั่วโมง บริเวณซอยข้างร้าน ศ.การยาง บ้านร่องห้า หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา