น้ำเริ่มขึ้นชาวบ้านแห่หาปลาคึกคักสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

      ฝนที่ตกมาตลอด ในช่วงระยะ 2-3 วันนี้ ส่งผลให้ระดับปริมาณน้ำในหลายพื้นที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างออกมาหาปลาสร้างรายได้ โดยวันหนึ่งสามารถจำหน่ายได้ถึงวันละ 500-1,000 พันบาท

     ชาวบ้านในพื้นที่บ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต่างนำแห ออกมาหาปลากันอย่างคึกคัก หลังจากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะ 2-3 วันนี้ ทำให้ปริมาณน้ำเริ่มเพิ่มระดับขึ้น และปริมาณปลาก็ออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลทำให้ชาวบ้านต่างนำ แหออกมาจับปลากันอย่างคึกคัก โดยในช่วงนี้จะมี ปลาสร้อย ปลาขาว ปลาตะเพียน ปลาหมอเทศ ปลากรด ออกมาให้จับเป็นจำนวนมาก และสามารถจำหน่ายได้ถึงวันละกว่า 500-1,000 พันบาท

      โดยชาวบ้าน กล่าวว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ที่ผ่านมา ทำให้น้ำขึ้นและปลาก็จะมาตามน้ำ โดยเฉพาะปลาตะเพียนและปลาสร้อย ปลาขาว จะออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านสามารถจับขายได้ถึงวันละกว่า 500-1,000 พันบาท โดยในขณะนี้ระดับน้ำยังคงมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้  และปลาที่ได้รับน้ำใหม่ จึงมีปริมาณปลาออกมาเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านจึงออกมาหาปลากันอย่างคึกคัก ซึ่งบางรายสามารถจับปลาได้มากกว่า 10 กิโลกรัมต่อวัน ทำให้สร้างรายได้กว่า 500-1,000 บาทต่อวัน โดยจะจับกันแบบสดๆในบริเวณลำน้ำ และจำหน่ายให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาและเดินทางมาหาซื้อปลาสดๆไปรับประทาน ซึ่งมีลูกค้าจำนวนมากเดินทางมาซื้อปลากันในช่วงนี้กันอย่างคึกคัก ทำให้ชาวบ้านที่ออกหาปลามีรายได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้


แชร์ข่าวพะเยา