จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 566 คน มีหลักเกณฑ์ในการฉีด คือ เป็นบุคลากรด่านหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด หรือทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด

โดยแบ่งเป็น

การฉีดเข็มที่ 2 กรณีที่เคยได้รับซิโนแวคหรือแอสตราเพียงเข็มเดียว

การฉีดกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 หลังจากได้รับวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม

การฉีดกระตุ้น หลังติดเชื้อโควิดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 เดือน และ ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนสักโดสเดียว

ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอายุไม่พึงประสงค์ 30 นาที ในวันนี้ ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงหลังฉีด แต่อย่างใด “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100% “ รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา