ตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ กลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

นายศุภชาติ สันกว๊านนายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านต๋อมพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมบูรณาการร่วมกันกับนายมงคล หลักฐาน ส.อบจ.พะเยาและกลุ่มสตรีตำบลบ้านต๋อม อสม. ผู้นำท้องที่ลงพื้นที่ดูแลห่วงใยใส่ใจผู้ป่วย ผู้สูงอายุ กลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา