ปลดป้ายสถานที่กักตัวป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ปลดป้าย ครบกำหนดการกักตัว ป้องกันโควิด-19  ในพื้นที่ชุมชน บ้านสันหนองเหนียว หมู่3 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่22สิงหาคม 2564   เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ปลดป้ายครบกำหนดการกักตัวป้องกันโควิด-19  พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคกับผู้ที่ผ่านการรักษาและมากักตัว ที่บ้าน  ในพื้นที่ชุมชน บ้านสันหนองเหนียว หมู่3 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา