ตั้งด่านตรวจชุมชน ป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันหนองเหนียว ม.3 ต.บ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งด่านตรวจชุมชน กวดขันวินัยจราจร ป้องกันโควิด-19

วันที่22 สิงหาคม25 64 เวลา 7.00- 8.00น.นายสมปราการ ศรีมันตะ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. กม. เขตพื้นที่ได้ตั้งจุดตรวจชุมชนบ้านสันหนองเหนียว ม.3 ต.บ้านต๋อมอ.เมือง จ.พะเยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19และเฝ้าระวังอุบัติเหตุในชุมชน


แชร์ข่าวพะเยา