จ.พะเยา เร่งติดตามคืบหน้าก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก

แชร์ข่าวพะเยา

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เร่งติดตามการเตรียมการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา หลังการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งสุดท้ายเรียบร้อยสมบูรณ์ เตรียมส่งให้กับสำนักงานศึกษาผลกระทบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ส.ผ. คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน จากนั้นในปี 2566 จะเป็นขั้นตอนของการของบประมาณและจัดสร้างคาดแล้วเสร็จภายในปลายปี 2567 ถึงต้นปี 2568

     นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ต้องเร่งเข้าติดตามการจัดสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว หลังการศึกษาผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และเตรียมส่งให้กับสำนักงานศึกษาผลกระทบ หรือ( สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการเร่งก่อสร้างอาคารดังกล่าวที่ทางจังหวัด ได้มีการดำเนินการ จัดรูปแบบการก่อสร้างและขออนุมัติงบประมาณในวงเงิน 159 ล้านบาท

     โดยนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า ปัจจุบันในเรื่องของการดำเนินการขั้นตอนของการเตรียมการก่อสร้างอาคารของด่านชายแดนบ้านฮวกนั้น ในขณะนี้กระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเตรียมที่จะเสนอให้กับทางสำนักงานศึกษาผลกระทบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. ซึ่งคาดว่าภายใน 3เดือนนี้ ก็จะสามารถดำเนินการขั้นต่อไป ในปี 2566 โดยการขออนุมัติงบประมาณซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณ 2566 จะสามารถดำเนินการขอใช้งบประมาณในปีนั้นและคาดว่าจะมีการใช้งบประมาณปี 2567 ดำเนินการก่อสร้าง และในปลายปี 2567 จนถึงต้นปี 2568 คาดว่าจะสามารถก่อสร้างและใช้อาคารได้ โดยในเบื้องต้นนี้จะใช้งบประมาณ 159 ล้านบาท ในพื้นที่ 13 ไร่เป็นเฟสแรก จากนั้นในระยะยาวหรือเฟสที่ 2 ก็จะดำเนินการขยายพื้นที่โดยขณะนี้ได้มีการออกแบบสำรวจและรังวัดแล้ว โดยจะใช้พื้นที่ 500 ไร่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของด่านชายแดนดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวขึ้น เนื่องจากระบบการขนส่งทางรางก็จะรองรับสำหรับพื้นที่ด่านชายแดนแห่งนี้ และสามารถเชื่อมโยงไปอย่างประเทศลาว จีน ได้อย่างสะดวกซึ่งจะทำให้สภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาขยายตัวขึ้น


แชร์ข่าวพะเยา